Spørreundersøkelse

Vi vil gjerne bli enda bedre og vil derfor høre hvordan din opplevelse av festivalen har vært.

Gi oss ris og ros, så tar vi det med oss videre når vi planlegger neste års festival.

Alle som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av et festivalpass til Oslo Pix 2019.

TA SPØRREUNDERSØKELSEN HER