Kontakt

Mailadresse:
mail@oslopix.no

Besøksadresse:
Filmens hus, Dronningens gate 16, Oslo, 4. etasje

Faktura og postadresse:
Festivalkontoret AS
Dronningens gate 16
0152 Oslo
Norway

Organisasjonsnr:
917 064 784

Alle fakturaer sendes til mail@festivalkontoret.no 

 

Stab 

Susann

 

KONSTITUERT FESTIVALSJEF

Susann Østigaard

Tlf: (+47) 915 57 849
E-post: susann@oslopix.no

 

Anett

 

MARKEDS- OG KOMMUNIKASJONSSJEF

Anett Fondevik 

Tlf: (+47) 936 33 933
E-post: anett@festivalkontoret.no 

 

Idag

 

FESTIVALPRODUSENT

Ida Gulbrandsen

Tlf: (+47) 905 27 702
E-post: idag@festivalkontoret.no

 

Mads

 

PRINTKOORDINATOR

Mads Wølner Voss

Tlf: (+47) 950 37 729
E-post: mads@festivalkontoret.no

 

Cato

 

PROGRAMANSVARLIG, KATALOGREDAKTØR

Cato Fossum

Tlf: (+47) 920 50 542 
E-post: cato@oslopix.no

Johanne  

MARKED-OG KOMMUNIKASJONSKOORDINATOR

Johanne Svendsen Rognlien

Tlf: (+47) 92 69 69 35 
E-post: johanner@festivalkontoret.no 

Pereirik

 

SKOLEANSVARLIG

Per Eirik Gilsvik

Tlf: (+47) 476 31 471
E-post: pereirik@festivalkontoret.no 

Lasse

 

STRATEGISK RÅDGIVER

Lasse Skagen

Tlf: (+47) 95 81 42 73
E-post: lasses@festivalkontoret.no

 

STYRELEDER 

Truls Kontny

Idaj

 

MARKEDS- OG KOMMUNIKASJONSSJEF
(i permisjon)

Ida Johannessen

Tlf: (+47) 944 84 725
E-post: idaj@festivalkontoret.no