close

Vil du være praktikant på Oslo Pix 2018?

Ønsker du å spe på CVen med relevant arbeidserfaring innen kultur- og festivalbransjen? Vi søker nå to dedikerte og initiativrike praktikanter til vårt festivalteam.

Av 15. feb 2018

Oslo Pix er hovedstadens nye internasjonale filmfestival for kvalitetsfilm fra Nord-Amerika og Europa, med særlig fokus på Norden. Første utgave gikk av stabelen på Klingenberg og Saga kinoer, 8.-13. juni 2017 og hadde i alt 12 000 besøkende. Andre utgaven av festivalen arrangeres 4.-10.juni 2018.

Oslo Pix skal være en møteplass for alle som elsker film og er opptatt av filmkultur. Vi ønsker å introdusere Oslos befolkning til et mangfold av film og filmskapere som de ellers ikke får tilgang til. Samtidig ruller vi ut den røde løperen, og inviterer til storslåtte førpremierer og spennende samtaler med noen av de mest interessante filmprofilene på årets program.

Program- og printpraktikant

Vi søker en program- og printpraktikant som kan delta i vårt festivalteam. Du vil assistere program- og printkoordinator som har ansvaret for bestilling, forhandling og oppfølging av filmer, og filmlogistikken på festivalen. Oppgaver vil for eksempel være å formidle påsynslenker, skaffe bilder og informasjon om programmets filmer, merking og testing av filmer i forkant av festivalen og bidra til koordinering av programslippet med Nordisk Film Kino. I festivalperioden vil praktikanten bidra generelt i gjennomføringen av festivalen.


Ønskede kvalifikasjoner
Vi ser etter en person som er ryddig, strukturert og pålitelig. Du må kunne jobbe selvstendig samtidig som du er en medspiller i festivalteamet. Det er en fordel om praktikanten er teknisk kyndig. Praktikanten må gjerne være nysgjerrig og trenger ikke ha filmfestivalbakgrunn, men det er en forutsetning at du interesserer deg for film og ønsker å få erfaring innen festivalfeltet.

Du må kunne kommunisere på norsk, da stabsmøtene og annen intern kommunikasjon foregår på norsk.

Stillingen er ca. 40 %, og kan kombineres med annet arbeid/skole.
Oppstartsdato: 9. april

I festivalperioden 4. – 10. juni vil arbeidsmengden være 80-100 % og praktikantene vil ha gratis inngang til alle visninger. Stillingen er ulønnet, men praktikantene mottar 8 000 kr (beløp under skatteplikt) for å dekke kostnader til lunsj/transport etc.

Interessert?
Send en kortfattet søknad hvor du forteller hvorfor du ønsker et praktikantopphold hos Oslo Pix og hva du kan bidra med til mads@festivalkontoret.no.

Hver søknad blir vurdert fortløpende.  Siste søknadsfrist er 16. mars.

Kommunikasjonspraktikant

Vi søker en kommunikasjonsmedarbeider som kan delta i vårt festivalteam. Du kommer til å jobbe tett med vårt markeds- og kommunikasjonsteam. Opp mot og under festivalen vil arbeidet blant annet bestå i å skrive saker til nettsiden, oversette omtaler og pressemeldinger samt lese korrektur og arbeide med festivalens sosiale medier.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi ser etter en person som er god skriftlig – både på norsk og engelsk. Journalistisk erfaring er et pluss. Du må kunne jobbe selvstendig og som en medspiller i festivalteamet. Det er en fordel om praktikanten har erfaring med InDesign og Photoshop. Praktikanten må gjerne være nysgjerrig og trenger ikke ha filmfestivalbakgrunn, men det er en forutsetning at du interesserer deg for film og ønsker å få erfaring innen festivalfeltet.

Du må kunne kommunisere på norsk, da stabsmøtene og annen intern kommunikasjon foregår på norsk.

Stillingen er ca. 40%, og kan kombineres med annet arbeid/skole
Oppstartsdato 30. april

I festivalperioden 4. – 10. juni vil arbeidsmengden være 80-100 % og praktikantene vil ha gratis inngang til alle visninger. Stillingen er ulønnet, men praktikantene mottar 8 000 kr (beløp under skatteplikt) for å dekke kostnader til lunsj/transport etc.

Interessert?
Send en kortfattet søknad hvor du forteller hvorfor du ønsker et praktikantopphold hos Oslo Pix og hva du kan bidra med til johanner@festivalkontoret.no.

Hver søknad blir vurdert fortløpende.  Siste søknadsfrist er 16. mars.

Oslo Pix holder til i Filmens Hus i Kvadraturen, like ved Karl Johans gate, Oslo. Praktikantene vil disponere egen kontorplass med nødvendig PC-utstyr.

Vi håper du vil være med på å lage tidenes beste Oslo Pix!