close

Oslo Pix tar festivalen til sykehuset

Oslo Pix skal være en filmfest for alle, også for dem som ikke selv finner veien inn i kinomørket. Med støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for Psykisk Helse kan prosjektet Pix på sykehus endelig se dagens lys.

Av 16. okt 2018

Oslo Pix arrangeres en uke i juni, men har som ambisjon å drive filmformidling gjennom hele året og gi alle barn og unge lik tilgang på gode filmopplevelser. Derfor tar Oslo Pix nå filmfestivalkonseptet til barne- og ungdomsavdelingen på Rikshospitalet med månedlige visninger av kinoaktuelle filmer, møter med filmskapere og skuespillere og inspirerende workshops.

ET PUSTEROM I HVERDAGEN

For et ungt menneske kan det å ligge på sykehus være en tøff påkjenning. Spesielt for de litt eldre barna kan det være en ekstra belastning å ikke kunne omgås venner eller delta på de aktiviteter som definerer selve ungdomstida. Hverdager preget av undersøkelser, bekymringer, smerter og behandling gjør at fokuset på sykdommen blir stort, med lite rom for å stimulere det friske i mennesket. Målet med Pix på sykehus er å gi noen nye impulser og bidra til økt livskvalitet og mestring. Med prosjektet ønsker Oslo Pix å skape sosiale møteplasser hvor man kan dele opplevelser med venner og familie, og omgås medpasienter på en annerledes måte. Forhåpentligvis vil disse pusterommene gi noen positive minner fra tiden på sykehus som på langsikt kan bidra til å forebygge psykiske helseplager.

IMG_3820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pix på sykehus er støttet av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse som har vært sterkt involvert i utviklingen av prosjektet:

«Forebygging er et viktig satsingsområde for Rådet for psykisk helse, og uten eksterne aktører som Oslo Pix vil vi ikke ha mulighet til å nå våre mål og nå en bred gruppe. Vi er glade for å samarbeide med Oslo Pix om dette prosjektet. Vi er fornøyde med at de har kontaktet akkurat oss, at de ser at den somatiske sykdom har minst en fellesnevner, nemlig at det kan gå utover den psykiske helsen.

IMG_5869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPCORN OG RØD LØPER

Filmene som vises på Rikshospitalet skal i hovedsak være kinoaktuelle filmer slik at de unge pasientene kan holde seg oppdaterte og få tilgang på de samme filmopplevelsene som sine jevnaldrende. Rammene skal også være de samme som på filmfestival: med popcorn, rød løper og noen kjendiser, selvfølgelig.

Historiens første Pix på sykehus ble arrangert i august med visning av Skjelvet og besøk av skuespiller Kathrine Thorborg Johansen. Torsdag 11. oktober var det igjen duket for filmfest. Da var det den norske ungdomsfilmen Battle og besøk av skuespillerne Lisa Teige og Fabian Tapia som sto på programmet.

 IMG_5931

  

 

 

 Tilbakemeldingene fra pasienter, pårørende og de ansatte ved sykehuset har vært overstrømmende. Til neste høst håper Oslo Pix å kunne utvide med visninger også på A-hus.

«Vi er utrolig glad for endelig å være i gang med Pix på sykehus» sier festivalsjef Susann Østigaard. «Av alle ting vi gjør er det kanskje dette som føles aller mest meningsfullt og vi gleder oss til å fortsette å bringe filmmagi til unge på sykehus!»

IMG_5976